reverser

0
1700

reverser (även kallad egen växel), ett bindande löfte från utställarens sida som fastställs på en växel ska betalas till en växel. Den information som lämnats av drawee gäller inte sin egen växel, i stället för ett uttalande, ett ovillkorligt betalningslofte ges genom växelkursen. Av denna anledning är växelkursen (godkännande) med signatur för godkännande ej giltig för sola räkningar, men lagstadgade bestämmelser för växling av räkningar gäller. Banker använder utbyte av anteckningar för att säkra sina anspråk mot utställaren. Sola förändringen är inte avsedd för cirkulation och kan därför lösas snabbare som en efterfrågan från banken. Solvensförändringen används för finansiering av lånet och det finns vissa risker för innehavaren av växelkursen, nämligen risken för att solvensen överförs till en eventuell gäldenärs insolvens. I allmänhet godkänns en betalningstid på tre månader av en carry-over kan förlängas. Risken finns även om ersättnings köparen, leverantören har namnet, har avvecklat växeln på sin hembank. I händelse av en gäldenärs plötsliga insolvens är utställaren skyldig att ta över ansvaret med garantin. Mottagaren av uppmaningen kan acceptera detta som betalningsmedel och senare inlösa det vid banken. Motsvarande belopp, som måste nämnas i växelkursen, krediteras växelkursen, medan utställaren debiteras samtidigt.

Vad finns i Sola Wechsel?

Denna revers är effektiv som en "bluff" och kommer att träda i kraft den dag överens om (namnet på den enskilda långivare) eller med företag som har införlivats enligt lagstiftningen i (staten) är med huvudkontor i (företagets namn och fullständig adress) och (namn på det egna företaget som låntagaren och fullständig adress. lämpligt sätt hänsyn till undertecknad låntagaren lovar solidariskt betala långivaren summan av (exakt belopp)] med en årlig ränta om (räntan). hela lånet och upplupen ränta, beroende på längden på outnyttjade låne kompenseras fullt ut och snabbt med begäran av långivaren och betalade.

Vilka är orsakerna till eller mot en sola förändring?

Skälen till en sådan förändring, det finns några, de varierar från möjligheten av en viss kostnadsbesparingar på upp till en omfattande konsulttjänst som tillhandahålls av respektive finansinstitut på begäran. I denna typ förändring av bank olika saker att tänka på, särskilt om inteckning är ännu inte komplett, är alltid försiktig under en bank förändring: Efter utgången av de fasta räntorna en sådan förändring i ett fåtal fall kan vara lämpligt för den fortsatta byggandet finansiering. Förhandla med banken om lämpliga villkor, erhålla en försiktighetsåtgärd Alternativa erbjudanden andra finansiella institutioner för att sedan förhandla senare med banken. Strategin kräver att du få fullständig information ett par månader före utgången av avtal. Med tanke på nätet konkurrens, kan de flesta banker agerar med dem i syfte att uppnå det bästa resultatet av förhandlingarna. Ränteskillnaderna slog vid höga lånebelopp avsevärt bok, en bankväxel kan också utlösa merkostnader under byggandet finansiering, men om den nya banken måste vara registrerad som en framtida fordringsfastighetsregistret och ådra sig kostnader för notarie och fastighetsregistrering.

Betyg: 1.0/ 5. Från 1 rösta.
Vänta...
Röstning är för närvarande inaktiverad, underhåll av data pågår.